Velofollies 2018

 
 
 
Toegevoegd door Robin op 13 juli 2017

INFO - Een ongeval: wat nu? Heb je een ongeval, dan kan je dit het best zo snel mogelijk melden. Volg de volgende stappen:

1. Download de ongevalsaangifte van de website van Cycling Vlaanderen: http://recreatie.dewielerbond.be/Producten/Verzekering.aspx?Disc=21&Disc2=24

2. Vul de ongevalsaangifte nauwkeurig in. Laat het eveneens invullen door de behandelende geneesheer, arts eerste hulp of spoed of huisarts.

3. Maak de aangifte binnen de tien dagen na het ongeval over aan Concordia nv, Sassevaartstraat 46/301 - 9000 Gent.

De verzekeringsmaatschappij opent vervolgens een dossier over jouw ongeval en brengt je hiervan op de hoogte.

Meer info: nv Concordia Sassevaartstraat 46/301 - 9000 Gent Anita De Clerck - adeclerck@concordia.be - 09 264 11 70

© Cycling Vlaanderen