Velofollies 2018

 
 
 
OPGELET: deze website wordt niet meer bijgewerkt en zal binnenkort verdwijnen. Voortaan kan u terecht op www.cycling.vlaanderen
Toegevoegd door Robin op 25 september 2017

NIEUWS - Nieuw subsidiereglement sportevenementen Voor inrichters van sportevenementen: nieuw subsidiereglement inzake subsidiëring van sportevenementen.

Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, liefst op regelmatige basis, en levenslang. Omdat sportevenementen mensen aanzetten tot sporten geven wij je onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug bij de organisatie van je sportevenement.

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet je sportevenement minstens één van de volgende doelstellingen behalen:

1. De deelname van sporters verhogen;

2. Niet-sporters aanzetten tot sportparticipatie;

3. Bijdragen tot de branding van het Vlaamse sportbeleid;

4. Bijdragen tot de branding van Vlaanderen als (top)sportregio;

5. De maatschappelijke relevantie van sport verhogen;

6. Topsportdoelstellingen realiseren.

 

Meer info: https://www.sport.vlaanderen/organisatoren-sportevenementen/ 

© Cycling Vlaanderen