Velofollies 2018

 
 
 
OPGELET: deze website wordt niet meer bijgewerkt en zal binnenkort verdwijnen. Voortaan kan u terecht op www.cycling.vlaanderen

Laureaatschappen

Geef het maar toe: je wint graag en wordt graag in de bloemetjes gezet. Cycling Vlaanderen geeft de fervente fietsers de kans om 'in the picture' te staan. Zowel op Vlaams, provinciaal als nationaal vlak worden er verschillende laureaatschappen georganiseerd. De laureaten gaan nooit met lege handen naar huis, want ze worden beloond met prachtige trofeeën, interessante naturaprijzen of mooie herinneringen.

Laureaatschappen:
- Nationaal Classic Laureaat
- Nationaal VTT Laureaat
- Laureaat LM Classics

Nationaal Classic Laureaat

Om Classics laureaat te worden volstaat het deel te nemen aan 10 van de vermelde Classics organisaties en daar bovenop verplicht aan de Belgian Championship Cycling Happening (BCCH) in Les Lacs de l’Eau d’Heure en aan de Belgian Cycling Happening (BCH) in Sunparks De Haan aan Zee.

Afstand noch formule hebben belang. Er wordt door de organisator een controlestempel geplaatst naast de organisatie waaraan men heeft deelgenomen. Op het einde van het seizoen volstaat het dit controleblad, met daarop twaalf (12) stempels, vóór 15 oktober over te maken aan de coördinator van de Nationale Commissie voor Recreatieve Sportbeoefening, Antoine De Borchgrave, Strandlaan 3, 9000 Gent.

Controleblad:

Nationaal VTT Laureaat

De wielertoerist(e) die tijdens het seizoen aan minimum 11 verschillende veldtoertochten deelneemt, is nationaal VTT laureaat. De Belgian VTT Happening in Ottignies en de VTT van de Belgian Cycling Happening in Sunparks De Haan aan Zee zijn verplicht inbegrepen. Minimum één VTT van de 11 moet in een andere provincie gefietst worden dan die waarin de kandidaat-laureaat is aangesloten. Het afgestempelde formulier dient men vóór 15 oktober te bezorgen aan de coördinator van de Nationale Commisie voor Recreatieve Sportbeoefening, Antoine De Borchgrave, Strandlaan 3, 9000 Gent.

Controleblad:

Laureaat LM Classics

Om laureaat Liberale Mutualiteit Classics te worden, volstaat het deel te nemen aan drie van de vermelde LM Classics. Afstand noch formule hebben belang. Er wordt door de organisator een controlestempel geplaatst naast de organisatie waaraan men heeft deelgenomen. Op het einde van het zomerseizoen volstaat het dit controleblad, met daarop minstens drie (3) stempels, vóór 15 oktober over te maken aan het secretariaat van de Nationale Commissie voor Recreatieve Sportbeoefening, Globelaan 49, 1190 Brussel. De laureaten hebben recht op een mooie wielertrui of wielerbroek of handschoenen + sokken van de Liberale Mutualiteit.

Controleblad:

© Cycling Vlaanderen